หุ้น JAS ถือยาวหรือเก็งกำไรดีคลิปนี้มีคำตอบ | หุ้น jas

หุ้น JAS ถือยาวหรือเก็งกำไรดีคลิปนี้มีคำตอบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แชร์มุมมองหุ้นJASกับการเก็บสะสมแบบDCAในพอรต์หุ้นธรรมดาแต่วิธีเก็บไม่ธรรมดา

หุ้น JAS ถือยาวหรือเก็งกำไรดีคลิปนี้มีคำตอบ

EP.218 (ปี 64) หุ้น JAS กับงบการเงิน Q2/64 [ นักลงทุนมือใหม่ ]


หุ้น JAS กับงบการเงิน Q2/64
ข้อมูลจาก https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=JAS\u0026ssoPageId=8\u0026language=th\u0026country=TH

///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Soratda Ariyasajjathum
สุริยา สุขแดง
tonblueman
Sujarit Ngamwongpaiboon
Voice Change Surgery
Garuda พญาครุฑ SuperRich
ยุวดี หัตจุมพล
Sawanee Patsamran
Pattamaporn Kerdkid
chuckkriss srinon
Khwananchoen Athithanthevakul
Thipsuda Koree
Kramonluckana Lawthong
nabig peterx
Gen Chanathip Bunnag
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
เพจ ขยะความคิด https://www.facebook.com/kadadplaow/
Blogger เกี่ยวกับหุ้น https://narikaamoney.blogspot.com/?m=1

หุ้น jas

EP.218 (ปี 64) หุ้น JAS กับงบการเงิน Q2/64 [ นักลงทุนมือใหม่ ]

หุ้น JAS จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม เน็ตบ้าน3BB FTTX BroadbandInternet


See also  TWZ Corporation งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ข่าว หุ้น twz

หุ้น JAS จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม เน็ตบ้าน 3BB FTTX Broadband Internet หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว ออมเงินในหุ้น ลงทุนหุ้นรับเงินปันผล หาผลตอบแทนจากหุ้น รวยด้วยหุ้น ให้เงินทำงานแทนด้วยการลงทุน หุ้นพื้นฐานดี เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ย DCA dollarcost average ทยอยลงทุนสะสมหุ้นบูลชิพ ซื้อเศษหุ้น blueship ออมเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ออมเงินในหุ้นเพื่อเกษียณชีวิตที่มั่นคง อิสรภาพทางการเงิน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2525
ต่อมาในปี 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยมีการระดมทุนในตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
นํามาขยายธุรกิจของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนธุรกิจ
โทรคมนาคมและสารสนเทศ และเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันโดยอาศัย
ศักยภาพของโครงข่าย ประกอบด้วย
1. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business) โดยประกอบธุรกิจการให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง
ให้บริการโครงข่ายดิจิตอล ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมทั้งให้บริการ WiFi ทั่ว
ประเทศ
2. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network \u0026 Service Provider Business) โดยประกอบธุรกิจให้บริการใน
ทะเลและบริการซ่อมบํารุงโครงข่ายใยแก้วนําแสงใต้ทะเล
3. ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business)
4. ธุรกิจอื่นๆ (Other Businesses) ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยการให้เช่าพื้นที่ในอาคารสํานักงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
สําหรับปี 2562
ธุรกิจกลุ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งดําเนินงานโดย TTTBB และ TTTI ที่ยังมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายการ
ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายใยแก้วนําแสงที่ทันสมัยล่าสุด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 TTTBB ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง “Business
Cooperation Framework” (“MOU”) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค”) เพื่อร่วมเป็น Strategic Partner
ให้บริการลูกค้าบนโครงข่าย Fixed Broadband ของ TTTBB และโทรศัพท์มือถือของดีแทค ให้สามารถเชื่อมต่อการใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีขีดจํากัด
ทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โทรศัพท์มือถือ WiFi บริการ OTT และ Content ต่างๆ
ช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต
ลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจำนวนประมาณ 3.2 ล้านราย
ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 60 เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx
การเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า
ที่ใช้บริการบนเทคโนโลยี xDSL เป็น FTTx ทำให้บริษัทสามารถ
นำเสนอแพคเกจที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
และรองรับคอนเทนท์ต่างๆ ได้มากขึ้น

See also  ข้อควรระวัง!! ใช้เครื่อง Fibonacci ที่คนกว่า 50% ใช้ผิด (Ver. The Forex Man) | เทรด Forex | การตั้งค่า fibonacci

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน และการจัดการ
การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่ม JAS
ปี 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัท TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เข้าทําธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
อนุมัติการจําหน่ายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงส่วนเพิ่มจํานวนไม่เกิน 980,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่ JASIF โดย
TTTBB จะส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้แก่ JASIF
ไม่
เกินระยะเวลา 3 ปี
อนุมัติการเข้าทํารายการเช่าเส้นใยแก้วนําแสงส่วนเพิ่มจาก JASIF และโดยการประกัน
รายได้ค่าเช่า
รูปแบบของ “สัญญาเช่าหลัก” จํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้รายงานผลสําเร็จของการเข้าทําธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธุรกรรมการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงส่ วนเพิ่ม
จํานวน 700,000 คอร์
กิโลเมตร มูลค่าการซื้อขาย 38,000 ล้านบาท
ธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ในจํานวน 475,000,000
หน่วย ที่ราคา 9 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินจํานวนรวม 4,275 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนฯ
โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JASW3)
วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรร
JASW3 ดังนี้
อนุมัติการออกและจัดสรร JASW3 จํานวนไม่เกิน 3,497,332,189 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จํานวน 2.04 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย JASW3 (2.04:1)
และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ JASW3
ดังกล่าวที่ราคา 4.30 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)
บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ JASW3 เนื่องจากจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 80 ของกําไร
สุทธิดังนี้
JASW3 มีอายุ 5 ปี โดยกำหนดแปลงสภาพครั้งสุดท้ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 อัตราส่วนการแปลงสภาพ JASW3 กำหนด 1 วอร์แรนต์ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1.192 หุ้น ราคาแปลงสภาพหุ้นละ 3.605 บาท
คนที่ถือวอร์แรนต์ใช้สิทธิแปลงสภาพ ทำให้ JAS ได้รับเงินจากการแปลงสภาพอีกกว่า 5 พันล้านบาท
หลังจากการ แปลงสภาพ JASW3 ตัวหารกำไรหรือจำนวนหุ้น JAS จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.5 พันล้านหุ้น จากการแปลงสภาพวอร์แรนต์ ซึ่งจะฉุดให้กำไรต่อหุ้นลดลง ส่งผลให้ค่า พี/อี เรโชสูงขึ้น และเงินปันผลลดลง
• แรงจูงใจในการใช้สิทธิแปลงสภาพ JASW3 เป็นหุ้นสามัญของ JAS ในครั้งนี้ คือ การใช้สิทธิเพื่อรอรับเงินปันผล
• สำหรับงวด

See also  สัญญากู้เงินสำเร็จรูปสำคัญแค่ไหน | สัญญากู้เงิน

หุ้น JAS จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม เน็ตบ้าน3BB FTTX BroadbandInternet

หุ้น! วันละนิด(07-10-2564) | Homily | อ.ผิง | BANK | JAS | AQUA | SDC | 7UP | CFRESH | CMO | WICE


Topic : กลุ่มหุ้น BANK จะมาอีกหรือเปล่า?
BANK OR JAS MTC AQUA SDC 7UP AJA CFRESH TCC CMO TH PAF WICE WAVE SET Homily หุ้นไทยวันนี้ สด หุ้นไทยเปิดบ่าย วันนี้ เล่นหุ้น มือใหม่ ลงทุน เล่นหุ้น มือใหม่ เล่นหุ้น เล่นตามรายใหญ่ เทคนิค หุ้น หุ้นไทย ตลาดหุ้น ตลาดรวม ลงทุน จุดซื้อขาย รายใหญ่ Homilychart โรงเรียนสอนเล่นหุ้น ซอฟต์แวร์วิเคราะห์หุ้น

หุ้น! วันละนิด(07-10-2564) | Homily | อ.ผิง | BANK | JAS | AQUA | SDC | 7UP | CFRESH | CMO | WICE

JASIF ยังจะจ่ายปันผลสวยอยู่ไหม ระหว่าง JASIF DIF ตัวไหนเด่นที่สุด (คุณพิสุทธิ์ บล.กสิกรไทย)


▶️ JASIF ยังจะจ่ายปันผลสวยอยู่ไหม ระหว่าง JASIF DIF ตัวไหนเด่นที่สุด (คุณพิสุทธิ์ บล.กสิกรไทย)
คลิกลิงค์เพื่อรับชม (ฉบับเต็ม) https://youtu.be/AbflVTbNN4U
รายการ : Money Plus Special (170664)
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
ตำแหน่ง : Senior Vice President ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย
ดำเนินรายการโดย : คุณยุทธนา กระบวนแสง
หุ้น JAS MoneyPlus MoneyPlusByYuthana MoneyPlusSpecial
Yutcareyou ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ ลงทุน DIF

JASIF ยังจะจ่ายปันผลสวยอยู่ไหม ระหว่าง JASIF DIF ตัวไหนเด่นที่สุด (คุณพิสุทธิ์ บล.กสิกรไทย)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MẸO HAY

Leave a Comment