ออมแค่หลักพันจะสร้างเงินล้านได้อย่างไร / MAKEOVER YOUR WEALTH EP01 | บลจ.กรุงไทย

ออมแค่หลักพันจะสร้างเงินล้านได้อย่างไร / MAKEOVER YOUR WEALTH EP01


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ออมแค่หลักพันจะสร้างเงินล้านได้อย่างไร
MAKEOVER YOUR WEALTH EP01
👉คลิกดูเลยกับหัวข้อ👈
🔹เทคนิคการออกหลักพัน เพื่อสร้างเงินล้าน
🔹เทคนิคนี้เหมาะสมกับใคร
🔹กองทุนที่แนะนำ
กับ คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1
…………………………………………………………………………..
รายละเอียดกองทุน KTMUNGA
https://ktam.co.th/mutualfunddetail.aspx?IdF=282
…………………………………………………………………………..
ในรายการ MakeOverYouWealth
ทางช่อง KTAM TV ONLINE
…………………………………………………………………………..
📌SUBSCRIBE ทาง YOUTUBE ได้ที่
https://www.youtube.com/user/ktamsmarttrade2012
…………………………………………………………………………..
📌Official Website บลจ.กรุงไทย
https://ktam.co.th/th/Default.aspx
…………………………………………………………………………..
📌ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญเรื่อง กองทุน
ด้วยการกด SeeFirst
…………………………………………………………………………..
📌Follow ME บลจ.กรุงไทย
Facebook : https://www.facebook.com/KTAMSmartTrade/
Youtube:https://www.youtube.com/user/ktamsmarttrade2012/
Tweeter : https://twitter.com/KTAMSmartTrade
IG : https://www.instagram.com/ktamsmarttrade/
…………………………………………………………………………..
ติดต่อ บลจ.กรุงไทย ได้ที่
026866100 กด9
…………………………………………………………………………..
KTAMTVONLINE กองทุนรวม ออมเงิน ltf rmf EconomicOutlook รายการการเงิน การลงทุน กองทุนรวมกรุงไทย ข่าวเศษฐกิจ หุ้น ข่าวเศรษฐกิจโลก ข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เริ่มต้นออมเงิน

READ  เครื่องหมาย SP หลังชื่อหุ้นคืออะไร สำคัญยังไง?? | เครื่องหมาย sp

ออมแค่หลักพันจะสร้างเงินล้านได้อย่างไร / MAKEOVER YOUR WEALTH EP01

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.กรุงไทย ให้สมาชิกทุกท่านเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย บน KTAM Smart Trade


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.กรุงไทย ให้สมาชิกทุกท่านเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย บน KTAM Smart Trade กับ 6 ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญ
1 ข้อมูลสมาชิก
แสดงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญของสมาชิกกองทุน ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลของนายจ้าง และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
2 สรุปยอดเงินกองทุน
เรียกดูยอดเงินกองทุนปัจจุบันและย้อนหลัง แสงจำนวนหน่วยแยกตามนโยบาย อัตราผลตอบแทนระดับบุคคล
3 เงินนำส่งรายเดือน
ตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบย้อนหลังได้ 5 ปี และแสดงอัตรามูลค่าต่อหน่วย ณ วันที่ส่งเงิน
4 สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทันกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน
5 แบบประเมินความเสี่ยง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงที่รับได้ของสมาชิก และกำหนดให้ทำซ้ำอัตโนมัติทุกๆ 2 ปี ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
6 รายงานกองทุน
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศจากกองทุน กลยุทธ์การลงทุนทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร?
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้าง (ผู้ประกอบการ) และลูกจ้าง (พนักงาน)
จัดตั้งขี้นด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้กับ
พนักงานในยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุน
สำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เรียกว่า “เงินสะสม”

READ  จะเกิดอะไรขึ้น!! เอาชีวิตรอด 100 วัน แต่สามารถแปลงร่างได้!! ตอนเดียวจบ | Minecraft Morph | รายแปลง

รวมกับเงินจากนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกว่า “เงินสมทบ”
โดยจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อมาควบคุม
และหาบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนก้อนดังกล่าว โดยทำสัญญาว่า
จ้างจากนั้นนำไปจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งบริหารจัดการ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนให้ทราบเป็นระยะ ๆ..
ประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วัตถุประสงค์หลัก ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
• เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดตั้งกองทุน
ประโยชน์สำหรับนายจ้าง
• เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
• เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
• นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน
โดยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง / พนักงาน
เมื่อสมัครเป็นเสมาชิกกองทุน
• เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
• เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ
• เป็นหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
• เงินกองทุนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี
จะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์เงินสะสมเต็ม จำนวน และอยู่นอกเหนือเหตุแห่งการ
บังคับคดีทั้งปวง
• เป็นโอกาสออมเงินให้กับตนเองและครอบครัว
• เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนดังนี้
โหลด KTAM PVD ได้บนแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade คลิก
IOS : http://bit.ly/smarttradeios
Android : http://bit.ly/smarttradeandroid
สอบถามรายระเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติม
โทร 026866100

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ pvd KTAMPVD
KTAM KTAMTVOnline

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.กรุงไทย ให้สมาชิกทุกท่านเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย บน KTAM Smart Trade

Fun of Funds : “บลจ.กรุงไทย” สร้างวินัยการออม…เพื่ออนาคตที่มั่งคั่ง


สำหรับ “บลจ.กรุงไทย” เป็นหนึ่งในบลจ.ที่ถือกำเนิดมาในปี1996 ช่วงยุคต้นๆ ของอุตสาหกรรมกองทุนไทย เป็นลูกของ “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ที่ถือหุ้น 99.99%
.
ถือเป็นอีกหนึ่งบลจ.ขนาดใหญ่ที่มีบริการครบวงจร และมีความทันสมัยทั้งในแง่ของบริการและรูปแบบของกองทุนให้เลือกอย่างหลากหลาย แต่ยังคงความเป็น ‘บลจ.หัวใจไทย’ 100%
.
พร้อมจะยืนหยัดเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับนักลงทุนไทย…ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน
.
วันนี้ “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะพาทุกคนมารู้จักบลจ.แห่งนี้กันให้ดียิ่งขึ้น ติดตามชมจาก Clip VDO ไปพร้อมๆ กันได้เลย…

READ  70 ชื่อเรียก บอนสี เป็นชื่อภาษาไทย บอนสีชื่อไทย | เกร็ดความรู้ภาษาไทย

ติดตามอัพเดตความรู้ทางการเงินการลงทุนได้ที่
.
Facebook : Wealthy Thai
Website : www.wealthythai.com
Twitter : www.twitter.com/WealthyThai
YouTube : https://bit.ly/2GoS9Z4
LINE : http://nav.cx/hm9uy1i
Blockdit : https://www.blockdit.com/wealthythai
การออม กองทุน COVID19 WealthyThai

Fun of Funds : “บลจ.กรุงไทย” สร้างวินัยการออม...เพื่ออนาคตที่มั่งคั่ง

KT-ESG กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี


KTESG

KT-ESG กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี

กองทุน รวม คือ อะไร l ก่อนซื้อกองทุนรวม ต้องรู้ทั้ง ข้อดี ข้อเสีย ของกองทุน


Than Money Trick อยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเริ่มลงทุน ไขข้อสงสัย กองทุนรวมคืออะไร มีข้อดี ข้อเสียตรงไหนบ้าง? ทำไมควรเริ่มลงทุนที่ กองทุนรวม ทำความเข้าใจก่อนซื้อ ก่อนเริ่มลงทุน สรุปให้แล้วจ้าา ทั้งมือใหม่ มือเก่าฟังได้หมด
หากใครตัดสินใจได้แล้วว่าเราเหมาะกับกองทุนรวม ไปดูคลิปนี้ต่อเพื่อเลือกกองทุนที่ใช่!!! สำหรับตัวเอง : https://www.youtube.com/watch?v=PP7xLg_ARb4\u0026t=1s
ฝากรับชมด้วยนะคะ^^
ติดตามกันได้ที่ 👇
Facebook FanPage : https://www.facebook.com/thanmoneytrick/
tnblivealife ช่องของความสุขรวยบริหารเงินให้รวยเร็วthanmoneytrick

กองทุน รวม คือ อะไร l ก่อนซื้อกองทุนรวม ต้องรู้ทั้ง ข้อดี ข้อเสีย ของกองทุน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMẸO HAY

Viết một bình luận