7 thoughts on “Phần mềm chèn logo vào video miễn phí || Mr. Phú Digital | ghép logo vào video | Kiến thức học vẽ đẹp”

  1. Format Factory là một phần mềm miễn phí lâu đời, nên có rất nhiều chức năng hay như:

    + Chuyển đổi các định dạng video, audio, pdf,..

    + Các tiện ích như cắt video, gộp video, crop video,…

    + Đóng dấu video, download video online,…

    Reply

Leave a Comment