22 thoughts on “Photoshop cơ bản – Hướng dẫn tạo Logo đơn giản bằng phần mềm Photoshop 6 | hướng dẫn tạo logo bằng photoshop cs6 | Kiến thức học vẽ đẹp”

  1. mần đúng theo từ đầu đến chỗ đẩy chữ vào trong thì chỉ ra 1 hình tam giác mình đang udng bản pts 2020 mà ko sao hiện nổi 2 hình

    Reply

Leave a Comment