2 thoughts on “Tutorial – Cắt ghép ảnh đơn giản 2 trong photoshop – Đảo đầu lâu | đảo hình trong photoshop | Kiến thức học vẽ đẹp”

  1. Thác nước chưa ăn nhập với cái hồ,phần đầu lâu trên kh nên xoá viền nhìn xấu lắm,với màu anh nên để tươi lên,đậm màu xanh của trời và của hòn vịnh,phải kéo sarturation lên ấy chứ k phải giảm xuống

    Reply

Leave a Comment